Polityka prywatności
11-02-2014
Polityka prywatności

Wstęp


Sklep internetowy Waybeauty.pl szanuje i chroni prawo wszystkich osób do ochrony ich prywatności w sieci.


W związku z tym przetwarzając dane osobowe, przetwarza jedynie informacje niezbędne dla lepszej identyfikacji potrzeb osób odwiedzających stronę internetową sklepu. Wszelkie działania podejmowane w tym celu mają swoje oparcie w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.


W tym celu sklep internetowy Waybeauty.pl opracował politykę prywatności określającą zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.


Jakie dane zbieramy?


Sklep internetowy Waybeauty.pl przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody - poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, ankiety bądź innych dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej, a także w przypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa.


Podczas Państwa wizyty w sklepie internetowym Waybeauty.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące połączenia, a w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ sytemu operacyjnego.


W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?


Uzyskane od Państwa dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celu:


1)     rejestracji w sklepie internetowym i umożliwienie skorzystania z funkcji sklepu internetowego Waybeauty.pl;

2)     dodania przedmiotów do koszyka;

3)     zbudowania koszyka zamówień;

4)     zamówienia produktów w sklepie internetowym;

5)     przekazanie informacji do systemu płatności elektronicznych;

6)     realizacji zamówienia i dostarczenia przesyłki;

7)     udzielenia odpowiedzi na pytania;

8)     udostępniania określonych informacji;

9)     analizy zachowań użytkowników w sklepie internetowym i na stronie internetowej;

10)  weryfikacji aktywności odwiedzin strony internetowej;

11)  realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

12)  w celach marketingowych, jeżeli Użytkownik (konsument) wyrazi w sposób wyraźny zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, gdyż zgoda ta nie jest wymagana do prawidłowego korzystania z funkcji sklepu internetowego.


Dane osobowe uzyskane od Państwa nie będą w żadnym przypadku udostępnione niepowołanym do tego podmiotom trzecim.


Jedynie w przypadku wysłania przedmiotów, zamówienia, towaru, nagród rzeczowych, zostanie ona przesłana za pośrednictwem firmy kurierskiej K-ex, UPS, DHL, Siódemka, GLS lub innej działającej na terenie Rzeczypospolitej.


Administrator nie powierza przetwarzania Państwa danych osobowych żadnym podmiotom trzecim ani też nie przekazuje Państwa danych osobowych do tzw. państw trzecich tj. spoza EOG.


Każdy z Użytkowników ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych oraz posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.


Jednocześnie sklep internetowy Waybeauty.pl zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w przypadku kontroli, a także właściwym organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia przepisów prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa.


W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane te w celach marketingowych będą przekazywane partnerom handlowym administratora.


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?


Jeżeli kontaktowali się Państwo ze sklepem Waybeauy.pl w celu uzyskania szczegółowej informacji, otrzymają Państwo od nas odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny wskazany przez Państwa sposób.


W jaki sposób zabezpieczmy Twoje dane osobowe?


Strona internetowa sklepu Waybeauty.pl dysponuje odpowiednimi środkami bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed ich modyfikacją, usunięciem lub niewłaściwym wykorzystywaniem.


Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem w nie osób trzecich, które nie posiadają upoważnienia od:


GK HAIR Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 335E
03-151 Warszawa


Jakie dane osobowe są obligatoryjne?


Podczas rejestracji oraz zamówienia podanie obligatoryjnych danych osobowych jest oznaczone w formularzu poprzez rozróżnienie za pomocą "gwiazdki". Podanie pozostałych danych, czyli nieoznaczonych"gwiazdką" jest dobrowolne.


Pliki "cookies"


Administrator w sklepie internetowym Waybeauty.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników.


Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo umożliwia korzystanie ze sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.


Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez cały określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stornie internetowej.


Szczególne zagrożenia


Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość "zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, typu wirusy, "robaki" (Worms) czy "konie trojańskie". By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości e-mail ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.


Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jaki Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii "obronnych", nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie, chroniące przez opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.


Inne przypadki przetwarzania danych osobowych


Okazjonalnie w sklepie Waybeauty.pl organizowane są konkursy, obniżki i promocje. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, obniżce, promocji wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie, przesłania produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej.


IP.


Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i nie podlegają ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż nie są danymi osobowymi.


Zmiana polityki prywatności waybeauty.pl


Sklep internetowy Waybeauty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie http://waybeauty.pl/index.php?r=page/page/view&id=2&name=polityka-prywatnosci.


Kontakt


Państwa dane zbiera i przetwarza:


GK HAIR Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 335E
03-151 Warszawa


W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej - PRZEJDŹ DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO.